Om projektet

Skapa historia!

Wretmarks Foto och Blekinge museum gör gemensam sak i ett projekt som går ut på att dokumentera personer som lever och finns i Blekinge under sommaren 2018.

Detta är ett ideellt arbete från Wretmarks Foto så kravet som ställs är att personerna kommer in till ateljén för sitt porträtt. Innan fotograferingen får personerna fylla i ett kort frågeformulär som lite visar vad som är viktigt just nu och vad Blekinge betyder för dem. Även lite om vilka framtidsdrömmar de har. Detta ger en möjlighet att i framtiden kunna se hur livet var 2018.

Ännu så länge är det bara på Wretmarks Foto som möjligheten till fotografering finns och syftet med en ateljébild är att den ska hålla god kvalité och inte vara förvanskad på något sätt. Förhoppningen är att flera fotografer i Blekinge vill hänga på projektet.

Vi kommer att starta fotograferingen 24/5 och kommer att hålla på fram till 28/9

Vi har satt en 18-årsgräns på medverkan, då man som barn förändrar sitt utseende fram till dess.

Bilden som tas kommer att, förutom att arkiveras på museet, finnas tillgänglig på webbsidan skapahistoria.se där man också kan ladda ner sin bild och använda som man vill. Bilderna kommer att publiceras löpande.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och skapa framtidens historia och vill berätta för kommande generationer hur vi lever nu och vad vi tänker om platsen där vi bor och är.

Kravet är inte att man ska bo här utan att man är i Blekinge under sommaren 2018, så turister är också hjärtlig välkomna.

Ändamål med insamling av personuppgifter i samband med projektet Skapa historia

Ett av Blekinge museums uppdrag är att långsiktigt bevara regionens immateriella och materiella kulturarv. Museet samlar in arkivmaterial och uppgifter som är av allmänt intresse och för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål. Vi samlar in fotografier, arkivalier och föremål. Museet använder etablerade databaser och vi registrerar inga uppgifter som inte är kopplade till museets uppdrag.

Ändamålet med fotoprojektet Skapa historia är att ta en ögonblicksbild av livet i Blekinge år 2018. Tillsammans med fotografi, uppgifterna och svaren på blanketten skapar vi en samtidsdokumentation.

Vill du veta hur Blekinge museum arbetar med personuppgifter i samband med dokumentation och insamling kontakta oss på 0455 – 30 49 60.