Om projektet

Fotoprojektet ”Skapa historia” skapades av Wretmarks Foto och Blekinge museum i Karlskrona 2018. Ändamålet med projektet var att ta en ögonblicksbild av livet i Blekinge år 2018. Vi ville knyta an till alla porträttfoton som finns i museisamlingar landet runt. Under 1800-talets slut startade en porträtt-boom då de så kallade visitkorten blev vanliga. Många fotografer tjänade sitt levebröd på att ta denna typ av foton. Priset pressades och det blev möjligt för även de fattiga att ta ett porträtt. I museisamlingarna saknas ofta information om personen på bilden, har vi tur finns namnet angivet. Men de ger oss ändå en inblick i livet under slutet av 1800-talet. Kläder, frisyrer och attribut på bilderna ger oss ledtrådar. Skapa historia är ett sätt att fånga upp människor i vår tid på samma sätt fast nu ta chansen att dokumentera lite mer än bara namn. Skapa historia var också ett sätt att uppmärksamma vikten av att ta ateljéporträtt, då det tyvärr är något som har fallit i glömska idag. Att många saknar en bra bild på sig själva eller av nära anhöriga som lämnat jordelivet. Det finns en övertro till att mobilerna är fulla med bra bilder men oftast håller inte dessa den kvalitet man behöver för att göra en förstoring. Där syftet kanske i första hand är att själva kunna minnas en person som betytt mycket för en, men även för kommande generationer och i nästa läge museet. Vi människor är alltid fascinerade av gamla bilder men vi tänker sällan på att de bilder vi tar idag också blir 100 år gamla. Digitala bilder är lättillgängliga men också lätt förgångna och kan aldrig ersätta fysiska bilder.

Alla som deltog fick sitt porträtt taget i en fotoateljé. Innan fotograferingen fick personerna fylla i ett kort frågeformulär bestående av tre enkla frågor:
1. Vad betyder Blekinge för dig?
2. Vad är viktigt för dig i nuläget?
3. Beskriv kort dina drömmar och förväntningar på framtiden.
Obligatoriskt var även att ange sitt namn och ålder. Alla var välkomna att vara med förutsatt att man hade fyllt 18 år. Det fanns inga krav på att man skulle vara född eller bo i Blekinge, inte i Sverige heller utan även utländska besökare var välkomna. Deltagarna gav sitt samtycke att porträttet ihop med svaren kunde visas på Internet samt även i en fysisk utställning på Blekinge museum.

Fotograferingen pågick under sommaren 2018 mellan perioden 24 maj till 28 september, samt under vernissagedagen för utställningen. Sammanlagt var det 108 personer som deltog. Majoriteten var från Karlskrona men det fanns en del från andra regioner. Åldersspannet var mellan 18 år upp till 85 år. Könsfördelningen var ungefär jämnt fördelad. Som tack för att man deltog i projektet så fick man en högupplöst kopia av ateljéfotot. Fotografierna publicerades på www.skapahistoria.se samt senare även i Blekinge museums fotodatabas blm.kulturhotell.se. Som avslutning ställdes samtliga foton ut på Blekinge museum 3–25 november 2018.

Skapa historia Torsö
Projektet Skapa historia fortsatte 2020 på Torsö i Västergötland, en ö i Vänern, då Carlström Film & Bild med fotograf Ingemar Carlström, boende på Torsö, fann information om projektet på Skapa historias Facebooksida. En porträttstudio ställdes upp på Torsögården och allmänheten bjöds in att under en vecka bli fotograferade och samtidigt besvara de tre frågorna (Blekinge utbytt till Torsö). 126 personer med ålder 9 – 90 år, från när och fjärran kom till Torsögården.

Samarbetspartners var Forum Torsögården, fotograf Ingemar Carlström, Vadsbo Museum med Mariestads Bildarkiv och med stöd från John Hedins Stiftelse och Grevillis Fond i Mariestad. Alla porträtt med svaren på de tre frågorna finns nu att se hos Mariestads Bildarkivs nätupplaga. Under hösten 2021 visades två utställningar. Dels hos Vadsbo Museum i Mariestad och på Torsögården på Torsö. Här präglades svaren av den sammanhållning och gemenskap som finns på en ö där bland annat varsam utveckling av ön anses viktig. Också pågående pandemi och de oroligheter som finns i Sverige präglade svaren. Det märks också är att projektet varit viktigt för den lokala identiteten och stoltheten för sin bygd. Landsbygden uppfattas som en vinnare. Utöver den digitala dokumentationen hos Mariestads Bildarkiv kommer bilder och svar också att förvaras hos Torsö Arkiv i form av utskrivna bilder på FineArt-papper tillverkat av 100 % bomull förvarade i aktmappar och arkivboxar enligt Riksarkivets anvisningar. Denna utgåva och förvaring säkerställer materialets arkivbeständighet i flera hundra år. Information om projektet kommer att läggas in i den databas som kommer att skapas för Torsö Arkiv. Mer information och alla porträtt från Skapa historia Torsö finns också på webbplats www.carlstrom.eu/projekt. Några korta videor som beskriver gången i projektet på Torsö bifogas som länkar i denna beskrivning.

Länkar:

www.skapahistoria.se

Facebook:
https://www.facebook.com/skapahistoria

www.wretmarks.se

www.carlstrom.eu/projekt

Skapa historia Karlskrona i Blekinge museums databas:
https://blm.kulturhotell.se/collections/c32-22/

Mariestads bildarkiv – sök på ”Skapa historia” här:
https://mariestad.adlibhosting.com/search/simple

En video som beskriver Skapa historia Torsö. Videon redovisar projektets status per februari 2021:
https://youtu.be/aQ_qc_fSTOQ

Välkommen till utställning Skapa historia Torsö, Stallet Vadsbo Museum:
https://youtu.be/OzdH01tZlWI

Skapa historia Torsö arbetsgång:
https://youtu.be/QBi73PxdJLU